Årsrapporter og annen informasjon

Her finner du årsrapporter og annen informasjon for konsernet, for eksempel sist oppdaterte aktsomhetsvurdering i henholdt til Åpenhetsloven.

Årsrapport 2022

.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

.

For å ivareta sitt ansvar og markere viktigheten av grunnleggende menneskerettigheter har styret i Butikkpartner AS vedtatt retningslinjer og rutiner for å sikre en god overholdelse av regelverket, og for å påvirke samfunnet på en positiv måte. Les mer om våre aktsomhetsvurderinger her.

Morselskapet til Butikkpartner, Fjellvåken Holding AS, har ikke egen nettside, men har egen redegjørelse for arbeidet knyttet til Åpenhetsloven. Denne kan fås ved forespørsel til styreleder andreas@butikkpartner.no

Varsling om kritikkverdige forhold

Ikon der en hånd holder et hjerte

Det er ønskelig at ledelsen gjøres kjent med kritikkverdige forhold i våre virksomheter. Vanlig ris og ros kan gis direkte til ansatte, men mer alvorlige forhold bør ledelsen gjøres kjent med. Klikk nedenfor dersom du ønsker å varsle om særlige kritikkverdige forhold i noen av våre virksomheter.

Varslingsrutiner for Butikkpartner