Årsrapporter og annen informasjon

Her finner du årsrapporter og annen informasjon for konsernet, for eksempel sist oppdaterte aktsomhetsvurdering i henholdt til Åpenhetsloven.

Årsrapport 2022

Mørkt og hyggelig lokale med langbord, ferdig dekket.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

For å ivareta sitt ansvar og markere viktigheten av grunnleggende menneskerettigheter har styret i Butikkpartner AS vedtatt retningslinjer og rutiner for å sikre en god overholdelse av regelverket, og for å påvirke samfunnet på en positiv måte. Les mer om våre aktsomhetsvurderinger her.