Ledelse

Vi er en liten administrasjon som gjør det vi kan for å være rause, troverdige og fokusert i alt vi gjør. Vår viktigste oppgave er å videreutvikle konsernet gjennom å følge opp, styre, støtte og utfordre Butikkpartners eksisterende virksomheter. Vi jobber for at vår viktigste ressurs, medarbeiderne, skal oppleve utvikling og mestring. I tillegg utvikler vi konsernet gjennom kjøp, samarbeid og nye løsninger.

Administrativ ledelse

.

Trine Riis Groven

Daglig leder
+47 918 73 286

Send epost
.

Geir Andreassen

Driftssjef
+47 901 11 786

Send epost
.

Johanne Raiborg

Driftssjef
+47 473 26 624

Send epost
.

Lasse Kaae Poulsen

Driftssjef ferskvare
+47 902 01 160

Send epost
.

Leif Inge Winther

Økonomiansvarlig (innleid fra Fjellvåken Holding AS)
+47 982 21 978

Send epost

Styret