Ledelse

Vi er en liten administrasjon som gjør det vi kan for å være rause, troverdige og fokusert i alt vi gjør. Vår viktigste oppgave er å videreutvikle konsernet gjennom å følge opp og støtte Butikkpartners eksisterende virksomheter, å bidra til utvikling av medarbeidere og å utvikle nye samarbeid, løsninger og virksomheter.

Administrativ ledelse

Trine Riis Groven

Daglig leder
+47 918 73 286

Send epost

Geir Andreassen

Driftssjef (fra 1. sept. 22)
+47 901 11 786

Send epost

Johanne Raiborg

Driftssjef
+47 987 98 987

Send epost

Lasse Kaae Poulsen

Driftssjef ferskvare
+47 902 01 160

Send epost

Leif Inge Winther

Økonomiansvarlig (innleid fra Fjellvåken Holding AS)
+47 982 21 978

Send epost

Styret