MENY Myren omprofileres til KIWI

Bakgrunnen for omprofileringen er negativ omsetningsutvikling over tid, store investeringsbehov, tøff MENY-konkurranse i området, ønsket om å trygge arbeidsplasser i et langsiktig perspektiv, samt å tilby konkurransedyktig dagligvare på Myren.

Det er store investeringsbehov (særlig kjøl og frys og andre tekniske installasjoner). Butikken åpnet i 2006. Det ble gjort en utvidelse og oppgradering i 2012, men det var begrenset med utvidelsesmuligheter. Fordi det må tas store investeringer var det nå nødvendig å ta et langsiktig valg for butikken.

Fra 2016 har omsetningen falt med 28% (korrigert for prisvekst og netthandel) og 18% om man ar med netthandel og pilene peker feil vei. Det har vært meget negativ omsetningsutvikling på MENY Myren sammenliknet med MENYbutikkene rundt over tid.

Det er veldig høy «MENY-tetthet» i området. Supermarked-konkurransen er spesielt hard i dette området.  Tettheten i den aktuelle delen av Skien er like høy som midt i Oslo sentrum der kundegrunnlaget er mange ganger større.

Butikkpartner skal fremdeles tilby handleopplevelser til kunder med ulike preferanser. Etter omprofileringen på Myren vil porteføljen bestå av 6 SPAR-butikker, 4 MENY-butikker, 4 KIWI-butikker og1 Joker-butikk i tillegg til Mathuset. Fokuset på ulike konsepter for å treffe hele kundebredden står dermed fremdeles sterkt.

Butikkpartner driver fire andre MENY-butikker og skal fremdeles drive MENY-butikker der bredt utvalg, matglede og fagkompetanse står sterkt. Samtidig har Butikkpartner veldig god erfaring med å drive KIWI-butikker. Både kunder og ansatte er fornøyde i disse butikkene og for mange kunder er lav pris det aller viktigste. På Myren er det lokaler som egner seg godt for å bygge en flott KIWI-butikk.

 Fortsatt netthandel-leveranser fra MENY. Netthandelen på MENY Myren og de som jobber der vil bli flyttet til en annen MENY-butikk i området slik at utkjøring fremdeles vil være et tilbud til MENYkunder i Skien. Henting vil skje ved den butikken netthandelen flyttes til. Det er foreløpig ikke avklart hvor dette blir.

Som arbeidsgiver for alle på Myren har Butikkpartner et sterkt ønske og en plikt til å ta beslutninger som sikrer trygg økonomisk drift og trygge arbeidsplasser i et langsiktig bilde. Omprofileringen vil bidra til dette. Det vil bli færre ansatte på Myren i forbindelse med omprofileringen, men målet er at alle ansatte på Myren skal få tilbud om annet passende arbeid i andre virksomheter i konsernet.