Visjon og verdier

Optimal butikkdrift

for å lykkes med visjonen vil vi:

  • Strekke oss hver eneste dag for å optimalisere driften.
  • Gjennomføre kjedens og våre absolutter, hver dag i hver enkelt avdeling.
  • Være åpne og inovative.
  • Sørge for arbeidsglede og trivsel hos medarbeidere.

Våre verdier

  • Vi skal drive med en lønnsomhet som sikrer oss vekst og konkurranseevne.
  • Vi skal bry oss og behandle hverandre med åpenhet, respekt og lojalitet.
  • Vi skal opptre pålitelig og troverdig og være imøtekommende og hjelpsomme ovenfor våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.
  • Vi skal ha spesielt fokus på belønning, samhold, initiativ og trivsel for våre medarbeidere.
  • Vi skal ha stor gjennomføringskraft. Beslutninger skal tas lengst ut mot kunden.