Dyktige medarbeidere

Butikkpartner AS ønsker å ha fornøyde og engasjerte ledere og medarbeidere som sprer arbeidsglede og skaper en stabil og verdifull kompetanse i organisasjonen. 

Vi ønsker å bygge opp en stamme av dyktige butikkledere.
Gode bonusordninger til lederteam i hver butikk, tror vi gir en ekstra motivasjon. 

Våre bonusordninger gir en følelse av fellesskap. Vi ønsker en sterk teamfølelse for å dra lasset sammen.
Dette gir mulighet for langsiktig perspektiv. Vi håper å unngå konkurranse om de beste lederene. 

Vi ønsker å beholde den "gode stammen" slik at kultur og kunnskap kan videreformidles kontinuerlig.
Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og utvikle ledere og medarbeidere til å bli engasjerte, kundevennlige selgere.